Baldasar arhitektura i dizajn - Na postojećim temeljima - Mimice

Na postojećim temeljima

Privatna kuća za odmor
  • Godina: 2010
  • Tip: idejni projekt
  • Lokacija: Mimice

Lokacija postojeće kuće je na izuzetno strmoj lokaciji u naselju Mimice. Kuća je pozicionirana između državne ceste i mora. Gradnja je započeta još 1980-ih te je do tada izvedeno samo prizemlje kuće. Projektni zadatak bio je modernizirati prizemlje uz nadogradnju kata i potkrovlja na način da se ona uklopi u postojeći gabarit prizemlja.

© 2024 Baldasar Arhitektura i Dizajn d.o.o. | Domovinskog rata 60, Split | email: baldasararhitektura@gmail.com | tel: 021 274 653; 098 684 283;