Baldasar arhitektura i dizajn - Dalmatinsku sam kuću tila - Ražanj

Dalmatinsku sam kuću tila

Privatna kuća za odmor
  • Godina: 2011
  • Tip: Glavni projekt
  • Lokacija: Ražanj

Projektni zadatak je tradicionalna dalmatinska vikendica za dvije obitelji i goste. S obzirom na kosi teren, koncept kuće nametnuo se sam od sebe – iskorištavanjem konfiguracije terena na svakoj etaži omogućiti maksimalno korištenje vanjskog prostora.

© 2024 Baldasar Arhitektura i Dizajn d.o.o. | Domovinskog rata 60, Split | email: baldasararhitektura@gmail.com | tel: 021 274 653; 098 684 283;