Baldasar arhitektura i dizajn - Pomlađena stara dama - Hvar, o.Hvar

Pomlađena stara dama

Apartmani za turistički najam
  • Godina: 2018
  • Tip: Izvedbeni projekt i projekt uređenja interijera
  • Lokacija: Hvar, o.Hvar
© 2024 Baldasar Arhitektura i Dizajn d.o.o. | Domovinskog rata 60, Split | email: baldasararhitektura@gmail.com | tel: 021 274 653; 098 684 283;