Baldasar arhitektura i dizajn - Pazar - Split

Pazar

Javna površina
  • Godina: 2016
  • Tip: idejna studija
  • Lokacija: Split

Inicijativa uređenja južnog dijela gradske tržnice došla je od koncesionara koji je smatrao da je upravo taj južni dio Pazara kritična točka u estetskom i funkcionalnom smislu. Prostor je izgledao veoma zapušteno te je služio, i danas služi, kao prostor za odlaganje gajbi i skladištenje viška robe koja se prodaje na štandovima uz cestu. Naručena je idejna studija u kojoj je obrađen mogući izgled tog dijela Pazara nakon uređenja te je dogovorena prezentacija gradskoj upravi.

U međuvremenu dolazi do promjene gradskih vlasti, a idejna studija ostaje samo crtež na papiru.

© 2024 Baldasar Arhitektura i Dizajn d.o.o. | Domovinskog rata 60, Split | email: baldasararhitektura@gmail.com | tel: 021 274 653; 098 684 283;