Baldasar arhitektura i dizajn - Nova kuća  u starom selu - Bogomolje, o.Hvar

Nova kuća u starom selu

Stambeno - poslovna građevina
  • Godina: 2014
  • Tip: Izvedbeni projekt
  • Lokacija: Bogomolje, o.Hvar

Još 2012.g. započela je uspješna suradnja s ovim privatnim Investitorima koja se kontinuirano zadržala sve do danas. Tada su nam se obratili za pomoć oko gradnje kuće za najam u sklopu koje bi se nalazila mala uljara. U međuvremenu mijenjaju mišljenje te žele da kuća postane njihova privatna oaza za uživanje na selu sa malom uljarom u prizemlju.

© 2024 Baldasar Arhitektura i Dizajn d.o.o. | Domovinskog rata 60, Split | email: baldasararhitektura@gmail.com | tel: 021 274 653; 098 684 283;