Baldasar arhitektura i dizajn - Dva bazena & biljar - uvala Duboka, o.Brač

Dva bazena & biljar

Kuće za odmor
  • Godina: 2017
  • Tip: Izvedbeni projekt i projekt uređenja interijera
  • Lokacija: uvala Duboka, o.Brač

Ove dvojne kuće zamišljene su kao vizualna cjelina u kojoj svaki objekt može funkcionirati samostalno ili kao dio sklopa. Veliki pad prirodnog terena omogućio je formiranje vanjskih sadržaja na način da svaki od korisnika kuće ima na raspolaganju privatnost pri korištenju bazena, vanjskog kamina ili jednostavno uživanja na suncu.

© 2024 Baldasar Arhitektura i Dizajn d.o.o. | Domovinskog rata 60, Split | email: baldasararhitektura@gmail.com | tel: 021 274 653; 098 684 283;