Baldasar arhitektura i dizajn - Tri blizanke - Marina kraj Trogira

Tri blizanke

Kuće za odmor
  • Godina: 2018
  • Tip: Izvedbeni projekt i projekt uređenja interijera
  • Lokacija: Marina kraj Trogira

Tri vile blizanke smještene su na sjeveroistočnoj padini naselja Marina s pogledom na Marinski zaljev. Kuće su projektirane kao vizualna cjelina s različitim tretmanom vanjskih površina i smještajem bazena, ovisno o položaju objekta. Obzirom da su vile namijenjene za turistički najam, bilo je potrebno osmisliti koncept koji omogućava maksimalnu privatnost gostima u sva tri objekta.

© 2024 Baldasar Arhitektura i Dizajn d.o.o. | Domovinskog rata 60, Split | email: baldasararhitektura@gmail.com | tel: 021 274 653; 098 684 283;