Baldasar arhitektura i dizajn - Moj komadić starogradskog polja - Stari Grad, o.Hvar

Moj komadić starogradskog polja

Privatna kuća za odmor
  • Godina: 2020
  • Tip: Glavni projekt
  • Lokacija: Stari Grad, o.Hvar

Projektni zadatak bio je naslijeđenu ruševinu pretvoriti u kuću za odmor za četveročlanu obitelj. Obzirom na zaštićenu lokaciju projekt je odrađen pod budnim okom konzervatora.

© 2024 Baldasar Arhitektura i Dizajn d.o.o. | Domovinskog rata 60, Split | email: baldasararhitektura@gmail.com | tel: 021 274 653; 098 684 283;